جدیدترین : 

متون مناسبتی

دعوت نامه جهت سپاس داشت سرپرستان/مربیان/داوران/ورزشکاران

فاستبقواالخیرات ز نیرو بود مرد را راستی  ز سستی کژی زاید و کاستی   از ضروری ترین نیاز های بشر که جزو شرط های اصلی بهداشت روانی بشمار می رود ، آرامش خاطر ، احساس امنیت و شادابی و نشاط است و ورزش یکی از راه های دست یابی به این امر مهم است.ورزش از طرفی با ایجاد محیطی فرح انگیز و نشاط ...
رفتن به نوارابزار