جدیدترین : 

Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۴

مجری بداند

مجری باید چندین ویژگی را توامان دارا باشد. اول آنکه مجری از توان مدیریتی بالایی برخوردار باشد پس مجری باید بتواند بر اوضاع اشراف داشته باشد. دوم آنکه مجری پیش از برنامه با تمام عوامل فنی و هنری و اجرایی برنامه هماهنگی های لازم را بعمل بیاورد. سوم آنکه مجری در حین برنامه از گروه های اجرایی بویژه عوامل هنری برنامه ؛ ...
رفتن به نوارابزار